EDEN 2013

Laško – Evropska destinacija odličnosti v letu 2013

Naravne danosti termalnih voda in izjemne izkušnje sta zdravilišči Thermana Laško in Rimske terme povezali v vrhunske medicinske programe in WELLNESS doživetja, ki se povezujejo s privlačnostjo širšega območja.

eden2013.jpg

eden2013.jpg
Sotočje dobrega je dostopno z javnim prevozom – zdraviliškim vlakom, ki omogoča tudi različne ugodnosti. Tematske in planinske ter kolesarske poti, splavarjenje, konjeništvo, ribolov, jadralno padalstvo v tandemu – to so le nekatere možnosti za AKTIVNOSTI V NARAVI.

Športna dvorana v Laškem je ustrezno opremljena za PRIPRAVE ŠPORTNIKOV INVALIDOV in gosti njihove pomembne športne tekme, kakršen je mednarodni namiznoteniški turnir SLOVENIA OPEN.

V Thermani Laško in Rimskih termah so ustrezno urejeni dostopi za gibalno ovirane, za slepe in slabovidne pa je v sobah predvideno tudi bivanje psov vodnikov. Slabše slišečim so v Thermani Laško na voljo mobilne indukcijske zanke.

Na območju, ki posebno pozornost posveča čebelarjenju, so VRTOVI MEDOVITIH RASTLIN; vrt v zdraviliškem parku je opremljen s tablicami v Braillovi pisavi.

Okušanje lokalnih kulinaričnih posebnosti ponujajo turistične kmetije in gostinski ponudniki, ki vas vse leto razvajajo s svežimi sezonskimi jedmi iz lokalno pridelanih živil. Povprašajte po jedeh iz pregrete smetane, ki v sebi nosijo žlahtno sporočilo okolja in čaroben utrip podeželja.

Na domačiji pesnika Antona Aškerca je poleg literarno-etnološke dediščine mogoče spoznati sonaravno rejo drobnice in izdelavo ovčjih sirov, v Jurkloštru pa lahko ob izjemni poznoromanski cerkvi podoživite ljubezensko zgodbo Friderika II. Celjskega in Veronike Deseniške.

Poleti Laško poživlja tradicionalna večdnevna prireditev Pivo in cvetje, ki se vsako leto zaključi z veličastnim ognjemetom.
 

Posebna doživetja:



Destinacija Laško je letošnja zmagovalka slovenskega izbora Evropske destinacije odličnosti (EDEN). S projektom “Sotočje dobrega” je tako za Dolino Soče, Solčavskim, reko Kolpo in Idrijo postala peta destinacija s tovrstnim prestižnim nazivom.

Projekt Evropska destinacija odličnosti predstavlja enega ključnih strateških projektov sektorja za turizem Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit). Namen projekta je, da v Sloveniji identificiramo in nagradimo najbolj trajnostno naravnane destinacije ter tako spodbudimo njihov nadaljnji razvoj.

Tema izbora EDEN 2013, ki ga razpisuje Evropska komisija, je bila dostopni turizem, ki omogoča ljudem z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami  ter posebnimi potrebami, neodvisno, pravično in dostojanstveno uporabo turističnih storitev. Po podatkih Zavoda Premiki predstavlja trg dostopnega turizma okoli 127,5 milijonov ljudi.
Strokovna komisija, ki jo je imenovala javna agencija SPIRIT Slovenija, je med tremi finalisti, in sicer Laško – sotočje dobrega, Radol'ca in Zeleni kras, v postopku izbora izbrala za Evropsko destinacijo odličnosti v letu 2013 v Sloveniji destinacijo Laško – sotočje dobrega.

Destinacija Laško je uspela povezati naravne vire, vrhunsko medicinsko znanje, lokalne posebnosti in zgodbe v odlične turistične produkte.
Destinacija Laško - sotočje dobrega se ponaša s častitljivo 160 letno dediščino zdraviliške in 60-letno dediščino medicinske rehabilitacijske dejavnosti v Laškem. Komisijo pa je zelo pozitivno presenetilo, da vsa sodobna dejavnost, povezana z različnimi sestavinami dostopnega turizma, ni le ozko vezana in osredotočena na zdraviliško središče, ampak se je prav iz njega razpredla pestra mreža aktivnih dejavnosti po celotnem območju občine.

Video EDEN 2013

  • 3 minutna predstavitev (.MP4 1280 x 720 / 78 MB): Povezava na video TUKAJ >>
  • 1 minutna predstavitev (.MP4 1280 x 360 / 33 MB): Povezava na video TUKAJ >>


Center za šport, turizem, informiranje in kulturo – STIK Laško
tako uspešno povezuje vse ponudnike in izvajalce programov, ki so namenjeni različnim zvrstem dostopnega turizma. Leta 2008 so v Občini Laško izdelali Strateški načrt razvoja invalidskega turizma, leta 2009 smo v Thermani Laško, v hotelu Zdravilišče Laško pridobilo zlati certifikat "Invalidom prijazno podjetje" in smo prejemnik EU eko marjetice. Vsa dejavnost dostopnega turizma je ustrezno razvejana po celotni občini in vanjo se vključujejo najrazličnejša društva, posamezniki in ponudniki turističnih storitev. Torej moramo besedo "dobro" v sloganu projekta oz. destinacije razumeti tako v njenem dobesednem kot tudi prenesenem pomenu. Tako "dobro" sooblikujejo naravne danosti, vse kar  izhaja iz lokalne pivovarske tradicije, vsebine, povezane z regionalnim čebelarstvom,vrtom z medovitimi rastlinami, "dobro" pa pomeni tudi paleto programov za različne ovirane osebe in vsestransko (fizično in duhovno) dostopnost turističnih vsebin. V kraju in Thermani Laško imamo bogate izkušnje s prireditvami s področja športnega turizma, tudi za ovirane in invalidne osebe. V Laško prihajajo športniki invalidi na priprave. Različnim skupinam oviranih oseb so tako dostopne vse sestavine in vsebine turističnega delovanja v občini. Fizična dostopnost ni izvedena le v okviru posameznih turističnih objektov, ampak tudi v samem mestu Laško in pri ponudbi specializiranih turističnih vsebin in programov, npr. na turističnih kmetijah, predstavitvah kulturne in naravne dediščine ter v okviru prireditev.

Destinacija Laško – sotočje dobrega je zato tudi sočutje dobrega in je odličen zgled tudi za druga območja Slovenije ter širše.