Etnološke prireditve

Etnološke prireditve, ki ohranjajo in prikazujejo navade in običaje, delovna opravila, praznične šege in šege življenjskega kroga, se v Laškem odvijajo celo leto.