Dodaj v koledar 2019-09-02 09:00:00 Razstava 130 let Turističnega društva Laško

»Laško ima od zadnjega poletja svoje olepševalno društvo, ki ga resnično potrebuje, kajti v našem lepem kraju je treba marsikaj pospraviti.« Tako je v svojo slovito kroniko leta 1889 zapisal Karl Valentinič.
Vabljeni na razstavo, da se spomnite in pomnite!
Razstava bo odprta do 30. septembra 2019.

Muzej Laško

sreda, 10. julij 2019, od torka do sobote, od 9.00 do 17.00, Muzej Laško
Razstava 130 let Turističnega društva Laško
»Laško ima od zadnjega poletja svoje olepševalno društvo, ki ga resnično potrebuje, kajti v našem lepem kraju je treba marsikaj pospraviti.«
Tako je v svojo slovito kroniko leta 1889 zapisal Karl Valentinič.
22. april 1889 velja za nastanek takratnega olepševalnega, današnjega Turističnega društva Laško.
V letih po ustanovitvi so člani društva zavihali rokave, urezali sprehajalne poti po levem in desnem bregu Savinje, uredili okolje slapa Sopota v Tevčah, zgradili brvi čez Lahomnico, uredili blagoslovljeni studenec v Jagočah ter na levem bregu postavili kopalne ute, ki so bile prave tesarske umetnine. V času med obema vojnama so postavili vremensko hišico, za vedno pa je društveno dejavnost zaznamovala prireditev Pivo in cvetje, ki je bila vrsto let natančno koordinirana in skrbno organizirana skupaj z ostalimi društvi našega kraja.
Vabljeni na razstavo, da se spomnite in pomnite!
Razstava bo odprta do 30. septembra 2019.
Organizator: Turistično društvo Laško, STIK Laško – Enota Muzej Laško, Pivovarna Laško Union

 

V času Festivala Pivo in cvetje bo razstava odprta:

– četrtek, 11. 7. 2019 – od 12.00 do 20.00 ure
– petek, 12. 7. 2019 – od 12.00 do 20.00 ure
– sobota. 13. 7. 2019 – od 12.00 do 20.00 ure
– nedelja, 14. 7. 2019 – od 10.00 do 17.00 ure