Ohcet po stari šegi

   nedelja v času festivala Pivo in cvetje Laško

   avtentični poročni običaji in obred

   Občinsko dvorišče

Ohcetne šege prikazujejo slovo neveste od doma, šranganje, snemanje venčka z nevestine glave, larmo (darovi za nevesto), ohcetne plese in prihod neveste na ženinov dom. Celoten prikaz, skupaj s sklenitvijo zakonske zveze, je malo manj kot dve uri dolga predstava, ki jo že leta vzorno prikazujejo članice in člani Folklorne skupine Anton Tanc iz Marija Gradca in člani Kulturno umetniškega društva Šentrupert.

Vabljeni, da se pridružite veseli svatovščini!