19,20 

Steklarna Hrastnik

Glass, set of 6.

Additional information

Weight1800 g
Podatki

volume 0,3l; height 18 cm