Vrednost celotne operacije: 166.365,70 (v EUR z DDV)

Sofinanciranje operacije (ESRR): 134.359,38 (v EUR brez DDV)

Trajanje operacije: 1. 1. 2018 – 15. 10. 2019

 

Kratek opis operacije

Glede na to, da je STIK organizacija, ki ima svojo spletno stran za namen obveščanja lokalne javnosti ter destinacijsko spletno stran za obveščanje turistov, prihaja do zmede, zato želimo ustrezno združiti obe obstoječi spletni strani in izboljšati njuno vsebino. Spletna stran mora odigrati pomembno vlogo v fazi pred prihodom – pri odločanju, katero zdraviliško destinacijo in dopolnilne aktivnosti bo izbral tuji gost.

Ker se obveščanje o novostih in posebnih ponudbah za domačine in goste na digitalnih omrežjih prepletajo, je potrebno vzpostaviti nove promocijske digitalne kanale, segmentirati ciljno publiko, prilagoditi vsebino in pripraviti ustrezni načrt lansiranja le-te.

V sklopu TIC-a obratuje prodajalna spominkov in domačih dobrot. Prodajalna ni dovolj prepoznavna in vključena v digitalne promocijske kanale. Kakovostni izdelki v prodajalni zato niso dovolj izpostavljeni in vidni potencialnim kupcem. Z operacijo želimo vzpostaviti spletno prodajalno spominkov in ponudbo turističnih ogledov ter izletov, ki jih organiziramo sami.

Kljub temu, da smo ena manjših destinacij, se nam vedno znova dogaja, da primanjkuje komunikacije med ponudniki ter deležniki na destinaciji, zato želimo vzpostaviti tudi sistem učinkovitega medsebojnega komuniciranja ponudnikov, deležnikov in strokovne javnosti, saj bomo le tako lahko tujim gostom ponudili kvalitetno turistično izkušnjo.

 

Namen operacije

Z operacijo želimo vzpostaviti digitalni sistem za bolj osredotočeno in sistematično razvojno in trženjsko delo, ki bo pripomoglo k bolj jasnemu trženjskemu pozicioniranju destinacije, s tem pa krepitvi ekonomske vrednosti turizma na območju.

 

Predmet operacije je razvoj in krepitev promocije turistične ponudbe destinacije Laško, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Digitalna prenova, digitalna promocija, nov foto in video arhiv, dva nova produkta, izobraževanje oziroma delavnica za zaposlene in ponudnike.

 

Aktivnosti operacije:

 • vzpostavitev novega destinacijskega portala,
 • vzpostavitev mobilne aplikacije destinacije,
 • nadgradnja ključnih družbenih platform,
 • vzpostavitev sistema rednega in segmentiranega obveščanja (newsletter),
 • priprava baze kakovostnih produktnih fotografij in video klipov,
 • kreativno snovanje vsebin novega spletnega portala,
 • prilagoditev vsebine novega portala tujim trgom,
 • priprava in prevajanje tekstov v jezike tujih trgov,
 • zaposlitev ene osebe, katere delo bo osredotočeno na integralni razvoj po trajnostnih načelih in pozicioniranje destinacije kot trajnostne/ zelene,
 • ustvarjanje osredotočenih in trženjsko privlačnih komunikacijskih zgodb ključnih zelenih produktov (termalna voda, pivo, med) in znamke destinacije, prilagojenih izbranim turističnim personam destinacije Laško,
 • zagon oblikovanja zelenih produktov za ključne turistične persone destinacije Laško: lepotni razvajenci, sproščeni eskapisti, večno mladi,
 • izvajanje promocijskih akcij/ kampanj glede na ključne turistične persone destinacije Laško: lepotni razvajenci, sproščeni eskapisti, večno mladi,
 • pospešena digitalna promocija / ustvarjanje kampanj na tujih trgih: Italija, Avstrija, Hrvaška, Nizozemska, Belgija, Luksemburg in Nemčija,
 • vzpostavitev partnerske informacijske mreže za pretok informacij med internimi deležniki,
 • vzpostavitev sistema rednega obveščanja o novostih in posebnih ponudbah na ravni destinacije (intra mreža),
 • oblikovanje in uspešen trženjski zagon dveh inovativnih zelenih ponudb v sklopu produktov gastronomija – kulinarično doživetje; ter turizem na podeželju – medeno doživetje,
 • motiviranje nosilcev turistične dejavnosti v destinaciji Laško za razvoj novih zelenih turističnih produktov z izobraževanjem/ usposabljanjem.

 

Cilji in rezultati operacije:

 • izboljšanje digitalne predstavitve destinacije Laško,
 • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe destinacije Laško, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
 • osredotočanje promocije na ciljne segmente in prednostne trge,
 • okrepitev zadovoljstva turistov, ki pridejo v destinacijo Laško,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacije Laško kot tudi na nacionalni ravni.

 

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.