Kartuzija Jurklošter, Umetnine v žepu

12,00 

 

Dr. Mija Oter Gorenčič nas seznanja z zgodovino in umetnostno podobo kartuzije Jurklošter od njene ustanovitve v drugi polovici 12. do razpusta konec 16. stoletja. Pozneje se je zvrstilo še več upravljavcev propadajočega samostanskega kompleksa, danes pa svojemu prvotnemu namenu služi le še precej prezidana cerkev. Besedilo se zaključuje z vprašanjem, ki že dolgo vznemirja zgodovinarje in literate: kje je grob Veronike Deseniške, velike ljubezni celjskega grofa Friderika II.? Avtorica ga je dokazala v samem srcu jurkloštrske kartuzije.

Avtorica: Mija Oter Gorenčič, Založba ZRC