Literarno-etnološka zbirka na domačiji v Senožetih predstavlja življenje in delo največjega slovenskega pesnika balad in romanc Antona Aškerca. Več kot 500 let stara hiša s črno kuhinjo, s slamo krita kašča in kozolec toplar odkrivajo etnološko in stavbarsko dediščino. Na še danes živi domačiji lahko poskusite tudi domače ovčje sire.

Odprto: vsak dan po predhodnem dogovoru

Vstopnina: 1,50 EUR na osebo

 

Informacije in rezervacije:

Avgust Aškerc

Senožete 1, 3272 Rimske Toplice,

  03 573 62 98

  031 207 291