Literarno-etnološka zbirka na domačiji v Senožetih predstavlja življenje in delo največjega slovenskega pesnika balad Anona Aškerca. Več kot 500 let stara hiša s črno kuhinjo, s slamo krita kašča in kozolec toplar odkrivajo etnološko in stavbarsko dediščino. Na še danes živi domačiji lahko poskusite tudi domače ovčje sire.

Odprto: vsak dan po predhodnem dogovoru

Cena: voden ogled z degustacijo domačih sirov že od 7,00 EUR na osebo

 

Informacije in rezervacije:

Aškerčeva domačija, Avgust Aškerc

Senožete 1, 3272 Rimske Toplice,

  070 380 616

 031 207 291

  matjaz.askerc@gmail.com

  gustav.askerc@gmail.com