Laško skozi čas

Spoznajte zgodbe mesta Laško

Na potepu po starem mestnem jedru, razpetem na bregu reke Savinje med zdraviliščem in pivovarno, boste spoznali zgodbe trgov in ulic, stavb in znamenitosti, ki pričajo o življenju srednjeveške gospode, trgovcev in obrtnikov ter slovitega medičarja – začetnika pivovarstva.

 

  DO 10 OSEB

  2 URI, Z VZPONOM NA GRAD 2,5 URE

  ŽE OD 5,00 EUR NA OSEBO

 

Program vključuje:

– voden ogled Muzeja Laško,

– zunanje oglede po programu,

– vodenje, organizacijo in DDV.