Delavnica SKUPAJ NA ZELENI POTI

Destinacija Laško je že od leta 2016 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma ter se ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destinations. Z vključitvijo v zeleno shemo se je naša destinacija zavezala za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma in skladno s tem razvojem izvaja tudi številne trajnostne aktivnosti.

V sklopu teh aktivnosti vas vabimo na brezplačno delavnico, ki jo bomo izvedli skupaj z destinacijama Celje in Žalec. Z željo, da vam približamo informacije povezane z Zeleno shemo slovenskega turizma in da skupaj z že certificiranimi zelenimi nastanitvenimi ponudniki spoznamo prednosti pridobitve zelenih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma, ter da skupaj spoznamo zelene zgodbe vseh treh certificiranih destinacij, vas vabimo na delavnico, ki smo jo poimenovali: SKUPAJ NA ZELENI POTI.

Delavnica SKUPAJ NA ZELENI POTI bo potekala v sredo, 4. marca ob 13.00, v Celjskem domu v Celju in je namenjena vse nastanitvenim, gostinskim ponudnikom, lokalnim vodnikom ter ostali zainteresirani javnosti.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni različni zeleni znaki, ki so namenjeni tako nastanitvenim, kot gostinskim ponudnikom in ker je Laško zelena destinacija, bomo zelo veseli vaše udeležbe ter kasneje tudi kakšnega zelenega ponudnika več.

VABILO-Zelena delavnica