Destinacija Laško podpisala partnerski dogovor o sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo

Destinacija Laško, ki se uvršča med 35 vodilnih destinacij Slovenije, je podpisala partnerski dogovor o sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo za leto 2021.

Model vodilnih destinacij je bil vzpostavljen s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Vodilne destinacije (VD) so bile opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni. Za vsako destinacijo je bil identificiran tudi nosilec oziroma DMMO – destinacijska management in marketing organizacija. Naloge slednje v destinaciji Laško aktivno izvaja STIK Laško, ki je tudi podpisnik partnerskega dogovora.

Namen podpisanega dogovora je krepitev sinergij med krovno in destinacijsko ravnjo pri razvoju in promociji slovenskega turizma, okrepljeno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za pospeševanje razvoja, izboljšanja kakovosti izkušnje in konkurenčnosti produktov in učinkovitega destinacijskega upravljanja.