Izšla je knjižica Kartuzija Jurklošter

Dr. Mija Oter Gorenčič v knjižici predstavi nepričakovana odkritja, ki odstirajo izjemen pomen kartuzije ne le v umetnostni zgodovini slovenskega prostora, ampak tudi v kulturni in politični zgodovini Evrope.

 

N A K U P  K N J I Ž I C E    > > >