Laško osvojilo znak Slovenia Green Destination Platinum

V letošnjem letu je potekalo ponovno ocenjevanje za pridobitev oziroma obnovo znaka Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma, nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in promocijo le tega. Namen sheme je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, ki temelji na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami celotnega sveta.

V zeleno shemo se lahko vključijo destinacije, ponudniki nastanitev, naravni parki, turistične agencije, turistične znamenitosti, restavracije ter plaže.

Destinacija Laško je v letu 2015 s podpisom Zelene politike Slovenskega turizma vstopila v Zeleno shemo in pridobila znak Slovenia Green Bronze. V letu 2019 je potekalo ponovno ocenjevanje in destinacija Laško je pridobila znak Slovenia Green Gold. V letošnjem letu pa sta Slovenska turistična organizacija, kot upravljavka Zelene sheme Slovenskega turizma ter Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, kot akreditiran partner, destinaciji Laško, na podlagi izpolnjenih kriterijev podelili znak Slovenia Green Destination Platinum.

Pridobitev znaka Slovenia Green Destination Platinum je zagotovo dober pokazatelj, da smo na področju trajnostnega razvoja turizma napredovali in hkrati zaveza, da bomo po načelih trajnostnega turizma nadaljevali tudi v prihodnosti.