Laško osvojilo znak Slovenia Green Gold

V letošnjem letu je potekalo ponovno ocenjevanje, v okviru katerega sta Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma destinaciji Laško podelila znak Slovenia Green Destination Gold, saj je ocenjevalna komisija povzela, da je Laško ena izmed destinacij, katere napredek na področju trajnosti je največji. Do sedaj ima poleg Laškega zlati znak Slovenia Green le sedem  destinacij: Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Miren Kras in Kamnik. Sicer pa je v Zeleno shemo slovenskega turizma vključenih že 48 destinacij, 34 ponudnikov nastanitev, 4 naravni parki in 2 turistični agenciji, ki prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green.

Postopek obnovitve znaka je v Laškem vodila zelena ekipa, ki sta jo sestavljala dva predstavnika Občine Laško – Luka Picej in Aljaž Krpič, predstavnik Komunale Laško – Marjan Salobir ter trije predstavniki STIK-a Laško – Marina Bezgovšek, Tomaž Majcen in Sabina Seme, ki je bila zelena koordinatorka in usklajevala celoten postopek ocenjevanja.  V postopku obnovitve znaka je bilo potrebno zbrati podatke številnih javnih služb, podjetij, javnih zavodov, turističnega gospodarstva in tudi prebivalcev, obiskovalcev ter turistov. Za pridobitev zlatega znaka Slovenia Green Destination morajo destinacije izpolnjevati mednarodno primerljive kriterije Green Destinations Standard, namen takšnega priznanja pa je spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji.

Z znakom Slovenia Green Destination se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniramo kot okolju in družbi prijazna destinacija, zato zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja.