Podelitev certifikatov Okusiti Laško

V sredo, 4. decembra, smo v Thermani Laško pripravili dogodek, na katerem smo podelili certifikate kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.

Vodilni partner v projektu, ki je nastal v okviru evropskega projekta Okusiti raznolikost podeželja, je Občina Laško, ostali partnerji so Stik Laško, Thermana d. d. in Kmetijsko-Gozdarski Zavod Celje. Okusiti Laško je nova kolektivna blagovna znamka, ki združuje in povezuje. Pod novim krovnim imenom se nahajajo ponudniki s pridobljenim certifikatom kakovosti za pridelke, izdelke, jedi in pijače ter storitve. Na dogodku, ki so ga poleg župana Občien Laško Franca Zdolška, uprave Thermane, obiksali še Damjan Stanonik, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marjan Cukrov, vodja delovne skupine Slovenija-evropska gastronomska regija 2021in dr. Janez Bogataj, ki je skupaj s Tanjo Lešnik Štuhec (zaradi bolezni je žal ni bilo) s svojim znanjem in izkušnjami pripomogel k izgradnji kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.

Avtor fotografije: Rok Deželak

Pred podelitvijo so s prerezom traku župan Zdolšek, predsednica uprave in član uprave Thermane Mojca Leskovar in Dejan Balmazovič odprli stalno razstavo z naslovom Okusiti Laško, ki prikazuje naše laške zgodbe, ustvarjene skozi prizmo lokalne gastronomije.

Avtor fotografije: Rok Deželak

V nadaljevanju sta bila na dogodku predstavljena tudi dva promocijska videa.

Razvoj tovrstnih blagovnih znamk je pomembno zaradi tradicije, domačnosti in dela v lokalnem okolju. Zaradi novih zahtev konkurence, se zahteva tudi večja vlaganja, in sicer ne samo v razvoj novih proizvodov, temveč tudi v povezovanje, promocijo in osvajanje trgov. Kot je v nagovoru povedal Damjan Stanonik, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predpogoj za vse to samospoštovanje: “Spoštovanje lastnega dela in hrane, tradicije in znanja. Spoštovanje slovenskega, spoštovanje lokalnega. V zadnjih desetletjih so se spremenile tudi navade in zahteve potrošnikov, danes se potrošniki zaveda pomena varne in kakovostne hrane. Vedno bolj so pozorni na območje iz katerega izvira. Na vedenje potrošnikov vplivajo tudi okus, promocija, oglaševanje in informacije kako do te varne hrane.”

      

Avtor fotografij: Rok Deželak

Ustanovitev oziroma vzpostavitev nove kolektivne blagovne znamke, ki povezuje ponudnike že ima odjemalce. S tem projektom in njegovim najdaljnjim razvojem bomo v Laškem uspeli tudi obdržati ljudi na podeželju: “Menim, da gre za dober projekt. In prav vsi, ki so danes prejeli certifikate so dokazali, da imajo vizijo, delajo dobro in si želijo razvoja Laškega. Turizem se gradi tudi na kulinariki in pri Okusiti Laško je pomembno tudi to, da najdejo izdelki, pridelki tudi pot do porabnikov, kar pa se je že uresničilo,” je povedal župan Občina Laško Franc Zdolšek.

Podeljenih je bilo 39 certifikatov, prejemniki le-teh so:

– Žganjekuha Kneja, Matjaž Pikl s. p.
– Naravni Izdelki Cepuš, Primož Cepuš, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Lončarstvo Buser, mojster domače in umetne obrt, Mitja Romih s. p.
– Kmetija Kozmus, Alojz Kozmus, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Jernej Slapšak, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Valerija Seme, osebno dopolnilno delo
– Darja Šolar, Šolar čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem
– Kmetija Sinkovič, Avgust Sinkovič, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Katka, Katarina Drobež Vrščaj s. p.
– Erika Klančnik, Kmetija Kapl
– Kmetija Knez, Ivanka Knez, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Ribogojnica P.A., Primož Aleksič s. p.
– Ekološka kmetija Zahrastnik, Franc Zahrastnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Pr’ Kofetl, Silva Kajtna Poženel
– Stanislav Pertinač, čebelarstvo
– Slavko Lešek, čebelarstvo
– Virin, Janko Rode s. p.
– Kmetija Pertinač, Milena Pertinač
– Turistična kmetija Pirc, Katarina Pražnikar, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Ekološka kmetija Primož, Mihelca Deželak Mrgole, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Plahtica d.o.o., Karmen Bračič
– Ekološka kmetija Očko, Katarina Očko
– Boža Herek, osebno dopolnilno delo
– Kmetijska zadruga Laško z. o. o.
– Thermana d. d.
– Terme resort d. o. o.
– Žganjarstvo Zajec Marinka Brezovšek, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Pri Klezin, Irena Novak
– Kmetija Korbar, Feliks Korbar, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Ribogojnica Ferlič, Marko Ferlič, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Ključevšek, Matej Ključevšek, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Reberšak, Sašo Reberšak, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Aškerc, Jaka Aškerc, dopolnilna dejavnost na kmetiji
– Kmetija Belej, Jožef Belej
– Andrej Škorja, čebelarstvo
– Barbara Penič, osebno dopolnilno delo
– Pivovarna Laško Union
– Ekotur d. o. o
– HIŠA GASTRONOMIJE Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško, Marko Pavčnik s.p.

Upravljalec blagovne znamke Okusiti Laško je STIK Laško.

 

Avtor fotografije: Rok Deželak