Prva delavnica v okviru novelacije strategije turizma za občino Laško

V ponedeljek, 14. 9., smo izvedli prvo delavnico v okviru novelacije strategije turizma za občino Laško.

Dosedanji strateški dokument za področje turizma (Strategija razvoja in trženja turizma za občino Laško za obdobje do leta 2020), ki je bil pripravljen v letu 2015, se izteka. V STIK-u Laško smo zato v sodelovanju z Občino Laško pristopili k oblikovanju novega. V letošnjem letu smo tako izvedli že nekaj aktivnosti, tokratna delavnica pa predstavlja prvo izmed treh, in vključuje vse pomembne deležnike v turizmu na destinaciji Laško.

Pri pripravi strategije sodelujemo z priznano strokovnjakinjo s področja turizma Mišo Novak.