STIK Laško pridobil sredstva za promocijo destinacije Laško

STIK Laško je uspešno kandidiral na »Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021«, ki ga je v marcu objavila Slovenska turistična organizacija.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij, med katere se skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, uvršča tudi Laško. STIK Laško je kot nosilec razvoja in promocije turizma vodilne destinacije Laško s prijavo projekta Promocija destinacije Laško na domačem in tujih trgih v letu 2021 kandidiral na prvem prijavnem roku in uspešno pridobil maksimalno vrednost dodeljenih sredstev sofinanciranja v višini 31.000 € (brez DDV). Skupna vrednost sofinanciranja vseh destinacij sicer znaša 1.200.000 €, delež sofinanciranja destinacij pa je enoten in znaša 90 % vseh upravičenih stroškov.

Namen projekta je izvedba intenzivne in učinkovite oglaševalske kampanje na slovenskem in prednostnih tujih trgih. S slednjo želimo povečati prepoznavnost in konkurenčnost destinacije Laško in Slovenije kot butične in trajnostno naravnane destinacije. S promocijskimi aktivnostmi v on-line in off-line medijih ter preko sodelovanja z vplivneži želimo poleg primarnih ciljnih skupin doseči tudi zahtevnejše obiskovalce (High Value segment). Pri izvajanju aktivnosti se bomo povezovali s ključnimi deležniki na področju turizma v destinaciji in nosilcem primarnega produkta zdravje in dobro počutje na nacionalni ravni, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ, giz.).

Foto: slovenia.info, Andrej Tarfila