Turistično leto 2020 v destinaciji Laško

Leto 2020 je močno zaznamovala prisotnost novega koronavirusa covid-19. V destinaciji Laško smo zabeležili 41 % upad prenočitev v primerjavi z letom poprej. Upad smo zabeležili tudi na drugih področjih, leto pa je prineslo tudi številne pomembne novosti, ki nadgrajujejo ponudbo na ravni destinacije in krepijo zavezo trajnosti.