Virtualna doživetja digitalno inovirane kulturne dediščine

V sklopu projekta Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v destinaciji Laško s poudarkom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine v STIK-u Laško pripravljamo nova digitalna turistična doživetja, ki bodo na voljo kmalu.

Doživetja bodo na sodoben način in s pomočjo obogatene resničnosti na nov način oživljala bogate zgodbe destinacije Laško. V pripravi je digitalni zajem treh enot iz seznama registra nepremične kulturne dediščine Slovenije na območju občine Laško: staro trško jedro Laškega, Aškerčeva domačija na Senožetih in Kartuzija Jurklošter. Nastal bo 3D model trškega jedra in mobilna aplikacija Visit Laško, ki bo med drugim omogočala varen individualen voden ogled mesta. V pripravi je tudi 3D zajem Aškerčeve domačije na Senožetih ter virtualna rekonstrukcija nekdanjega samostanskega kompleksa v Jurkloštru. Nekateri elementi digitalizirane kulturne dediščine bodo vključeni tudi v nov turistični produkt, ki sledi viziji razvoja slovenskega turizma s težnjo po lokalnih, avtentičnih, edinstvenih, izkustvenih in zelenih doživetjih.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o projektu preberite tukaj.