Zaključen projekt »Promocija turistične destinacije Laško na domačem in tujih trgih v letu 2020«

STIK Laško je v letošnjem letu uspešno kandidiral na Javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v letu 2020«, ki ga je objavila Slovenska turistična organizacija. Razpis je bil objavljen z namenom krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije, med katere se uvršča tudi destinacija Laško.

 

V sklopu projekta je bila izvedena intenzivna oglaševalska kampanja na domačem in prednostnih tujih trgih, s poudarkom na promociji ključnih produktov destinacije Laško: zdravje in dobro počutje, kulinarika in turizem na podeželju. Aktivnosti, ki so se zaradi nastale situacije s koronavirusom sproti prilagajale, so zajemale digitalno oglaševanje, oglaševanje v tiskanih medijih in izdelavo lastnega promocijskega materiala. Nastali so številni grafični in video oglasi za oglaševanje na digitalnih kanalih, promocijski video, več različic tiskanih oglasov ter image katalog destinacije. Vrednost projekta je znašala 37.500 €, od tega so bila s strani Slovenske turistične organizacije zagotovljena sredstva v višini 30.000 €.