Muzejske učne ure

 

Privilegiji

Spoznavanje privilegijev kot zgodovinskih dokumentov. Seznanitev s pomenom izdanih privilegijev za kraj…

 

V pradavnem Panonskem morju

Spoznavanje okolja, ki je prevladovalo na ozemlju vzhodne Slovenije pred približno 20 milijoni let…

 

Laško od Keltov do današnjih dni

Spoznavanje zgodovine mesta Laško in okolice. Razvijanje primernega odnosa do kulturne dediščine in varovanje le-te…

 

Laško v času Karla Valentiniča

Spoznavanje kulturnega, družabnega, gospodarskega, šolskega in političnega življenja kraja na prelomu iz 19. v 20. stoletje…

 

Muzej, kulturna ustanova

Spoznavanje pomena muzejev.

Razvijanje kulture varovanja naravne in kulturne dediščine…

 

Potep po geoloških obdobjih

Spoznavanje poteka in razvoja geološke preteklosti…

 

Premog

Spoznavanje nastanka in različnih vrst premoga…