Zelena shema slovenskega turizma

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green je torej celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Shema, katere  namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu.

Naša destinacija Laško je leta 2015 podpisala Zeleno politiko Slovenskega turizma in s tem vstopila v Zeleno shemo v okviru katere smo po dolgotrajnem postopku ocenjevanja pridobili znak Slovenia Green bronze. V letu 2019 pa se je postopek ocenjevanja ponovil in pridobili smo Slovenia Green GOLD znak. Shema do danes združuje že vrsto destinacij, ponudnikov, parkov in agencij z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Pridružite se nam tudi vi! Še več info na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

Strateški dokumenti Občine Laško:

Strategija razvoja in trženja turizma za občino Laško 2020

Ankete in analiza anket

Anketa – obiskovalci

Anketa – prebivalci

Ankete – podjetja

Rezultati anket 2018 – obiskovalci

Rezultati anket 2018 – prebivalci

Rezultati anket 2018-turistično gospodarstvo

Rezultati anket-Članek TV Laško

Trajnostni turizem

Kaj je trajnostni turizem

Trajnostno poročilo destinacje Laško

Zelena shema slovenskega turizma

Zeleni napotki za obisk destinacije Laško

Poročilo o spremljanju indikatorjev Zelene sheme slovenskega turizma

Etični kodeks v turizmu

Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije UNWTO je leta 1999 sprejela etični kodeks in z njim postavila temelje za razvoj turizma na naslednjih iztočnicah:

  • prispevek turizma k skupnemu razumevanju in spoštovanju med ljudmi in narodi,
  • turizem kot sredstvo za individualno in skupno izpolnitev,
  • turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja,
  • turizem kot dejavnost, ki uporablja kulturno dediščino človeštva in sodeluje pri njeni izboljšavi,…

Menimo, da je pristop k tej zavezi prvi korak do turizma, ki je prijazen do našega okolja in zavedanja, da je lahko turizem pozitiven za vse deležnike.

Vse, ki delujete v turizmu, ga oblikujete ter razvijate skupaj z nami, vabimo, da tudi sami podpišete etični kodeks.

Etični kodeks v turizmu

Podpis etičnega kodeksa

V primeru kršitev etičnega kodeksa v turizmu presoja Zelena ekipa, ki v skladu s kodeksom obravnava kršitev in sprejem ustreznega ukrepa. Morebitne kršitve lahko javite na info@lasko.info.

Naj bo Laško moje, tvoje, naše!

Vsak mesec enemu od novih naročnikov na katerikoli laški elektronski novičnik podelimo PAKET PRESENEČENJA IZ LAŠKEGA

Prijava na E-novice