Trajnostni turizem

 

Kaj je trajnostni turizem?

Zeleni, trajnostni turizem ni le modna muha. Podnebne spremembe so realnost našega časa, obenem pa nov izziv, ki napoveduje prerazporeditev turističnih tokov. Vedenje potrošnikov se namreč hitro spreminja, turisti vse pogosteje iščejo tako imenovane zelene destinacije.

Interpretacija trajnostnega turizma je pogosto napačna. Trajnostni turizem ne pomeni, da se lahko izvaja samo na naravnih, neokrnjenih področjih. Prakse trajnostnega turizma se nanašajo na vse oblike turizma ter vse vrste destinacij, tako na nišne produkte kot tudi bolj masovni turizem. Tako naj bi trajnostni turizem zagotovil:

  • ekonomsko trajnost, kar pomeni zagotovitev dolgoročne gospodarske dejavnosti in ekonomske koristi vseh udeležencev turizma;
  • socialno-kulturno trajnost, kar pomeni spoštovanje človekovih pravic, avtentičnosti domače kulture prebivalstva, ohranitev njihove arhitekture, običajev in prispevanje k razumevanju obeh kultur ter medsebojni toleranci;
  • ekološko trajnost, kar pomeni optimalno izkoriščanje naravnih virov, ohranitev ekoloških procesov ter pomoč pri ohranjanju naravne dediščine in biološke raznovrstnosti.

 

Strateški dokumenti in dokumenti ZSST

 

Strategija razvoja in trženja turizma za občino Laško 2020     > > >

Anketa ZSST za obiskovalce in rezultati anketiranja (2018)     > > >

Anketa ZSST za prebivalce in rezultati anketiranja (2018)   > > >

Anketa ZSST za turistično gospodarstvo in rezultati anketiranja (2018)     > > >

Trajnostno poročilo destinacije Laško (2018)     > > >

Poročilo o spremljanju indikatorjev ZSST (2018)     > > >

 


 

Odprite srce zelenim navadam in delite z nami svoja doživetja zelenega Laškega!