Spoštujmo vse priporočene higienske ukrepe. Ravnajmo odgovorno. Ostanimo zdravi!

Projekt Praznično Laško 2020 je pripravil STIK Laško v sodelovanju z Občino Laško in Komunalo Laško. Pravljične točke so delo ustvarjalk kreativnice Chic Corner.