Prenočišča Savinja

Valvasorjev trg 1, 3270 Laško

  03 733 89 50

  051 305 466

  tic@stik-lasko.si