STIK Laško

Ljudem prijazen razvoj turizma povezuje lokalno prebivalstvo, partnerje območja in ljudi, ki vedo, zakaj izberejo gostoljubno destinacijo. Za tak razvoj v Laškem skrbi upravljalec destinacije STIK Laško. V partnerstvu z javnim zavodom lahko ustvarite in predstavite svoje doživetje #myLaško.

STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško deluje kot javni zavod od leta 2006 ter združuje in koordinira delo šestih enot.

Kulturni center Laško
TIC Laško
Dvorana Tri lilije
Muzej Laško
Otročji center Kino Laško
Prenočišča Savinja

 

Od leta 2013 je osrednja organizacija za upravljanje turistične destinacije Laško.

Zavod je glavni povezovalec turističnih ponudnikov na območju. Kot destinacijska organizacija načrtuje in izvaja ključne turistične funkcije na območju. Cilj njegovega delovanja je povezanost ljudi, projektov, institucij in sektorjev, povezanih s turizmom. Zavod deluje v skladu s sprejetimi strategijami turističnega razvoja območja in v skladu z letnimi plani.

 

STIK je tudi pomemben partner dosedanjih dosežkov destinacije, ki je:

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI, Eden 2013 na področju dostopnega turizma

NOSILKA ZLATEGA ZNAKA SLOVENIA GREEN DESTINATION

ČEBELAM PRIJAZNA OBČINA

 

Sodelujemo tudi pri projektih ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in projektih EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekti ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj TUKAJ >>

 

Projekti EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja TUKAJ >>

 

STIK LAŠKO, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Trg svobode 6, 3270 Laško

  03 733 89 30

  info@stik-lasko.si

Pravna oblika: Javni zavod

Naziv: Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (skrajšano STIK Laško)

Naslov/sedež: Trg svobode 6

Pošta: 3270 Laško, Slovenija

Matična številka: 2260166

Davčni zavezanec: DA

Identifikacijska številka za DDV: SI70383367

TRR pri UJP Žalec: 01257- 6000000381

Telefon: 03 733 89 30

E-pošta: info@stik-lasko.si

Spletni naslov: www.lasko.info

Odgovorna oseba in zastopnik: Tina Belej

Naj bo Laško še bolj moje, tvoje, naše!

Vsak mesec enemu od novih naročnikov
na katerikoli laški elektronski novičnik
podelimo PAKET PRESENEČENJA IZ
LAŠKEGA
.#myLaško #ifeelsLOVEnia

Mobilna aplikacija Laško

Na počitnicah in potepih po Laškem je lahko vaš mobilni telefon najbolj priročni vodič. Z brezplačno aplikacijo Laško imate vselej pri roki podatke o aktualnih dogodkih, izletih, aktivnostih na prostem, znamenitostih, gastronomiji in nastanitvah. #myLaško