STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško deluje kot javni zavod od leta 2007 ter združuje in koordinira delo šestih enot.

Od leta 2013 je osrednja organizacija za upravljanje turistične destinacije Laško.

Zavod je glavni povezovalec turističnih ponudnikov na območju. Kot destinacijska organizacija načrtuje in izvaja ključne turistične funkcije na območju. Cilj njegovega delovanja je povezanost ljudi, projektov, institucij in sektorjev, povezanih s turizmom. Zavod deluje v skladu s sprejetimi strategijami turističnega razvoja območja in v skladu z letnimi plani.

 

STIK je tudi pomemben partner dosedanjih dosežkov destinacije, ki je:

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI, Eden 2013 na področju dostopnega turizma

NOSILKA PLATINASTEGA ZNAKA SLOVENIA GREEN DESTINATION

ČEBELAM PRIJAZNA OBČINA

 

Sodelujemo tudi pri projektih ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in projektih EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

STIK LAŠKO, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Trg svobode 6, 3270 Laško

T | 03 733 89 30

I | info@stik-lasko.si

Pravna oblika: Javni zavod

Naziv: Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (skrajšano STIK Laško)

Naslov/sedež: Trg svobode 6

Pošta: 3270 Laško, Slovenija

Matična številka: 2260166

Davčni zavezanec: DA

Identifikacijska številka za DDV: SI70383367

TRR pri UJP Žalec: 01257- 6000000381

Telefon: 03 733 89 30

E-pošta: info@stik-lasko.si

Spletni naslov: www.lasko.info

Odgovorna oseba in zastopnik: Tina Belej