Projekt PROMOCIJA TURISTIČNE DESTINACIJE LAŠKO NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH V LETU 2021

Naziv projekta: Promocija turistične destinacije Laško na domačem in tujih trgih v letu 2021

Celotna vrednost projekta: 34.444,44 EUR

Vrednost sofinanciranja: 31.000,00 EUR 

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Namen projekta:
Namen projekta je izvedba intenzivne in učinkovite oglaševalske kampanje na slovenskem in prednostnih tujih trgih (Italija, Avstrija). S slednjo želimo povečati prepoznavnost in konkurenčnost destinacije Laško in Slovenije kot butične in trajnostno naravnane destinacije pod znamko I feel Slovenia. S promocijskimi aktivnostmi želimo poleg primarnih ciljnih skupin doseči tudi zahtevnejše obiskovalce (High Value segment). Pri izvajanju aktivnosti se želimo povezati s ključnimi deležniki na področju turizma v destinaciji in nosilcem primarnega produkta zdravje in dobro počutje, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč.

Aktivnosti projekta:
– promocija – on-line mediji,
– promocija – off-line mediji,
– kampanja z vplivneži.

Cilji projekta:
– povečanje prepoznavnosti in imidža destinacije Laško in Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia,
– izboljšanje in okrepitev digitalne promocije turistične ponudbe,
– poenotenje promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
– doseg ciljne skupine zahtevnejših turistov,
– povečanje obiska spletne strani www.lasko.info,
– povečanje števila sledilcev na družbenem omrežju Facebook.

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021«, so zagotovljena finančna sredstva na strani Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (STO).

Projekt PROMOCIJA TURISTIČNE DESTINACIJE LAŠKO NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH V LETU 2020

Naziv projekta: Promocija turistične destinacije Laško na domačem in tujih trgih v letu 2020

Celotna vrednost projekta: 37.500,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.000,00 EUR

Trajanje projekta: 1. 5. 2020 – 31. 1. 2021

Namen projekta:
Namen projekta je izvesti intenzivno oglaševalsko kampanjo na domačem in na prednostnih tujih trgih, pri čemer bo poseben poudarek namenjen digitalni promociji. S tem želimo v prvi meri prispevati k povečanju prepoznavnosti in imidža Slovenije kot butične in trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia. S promocijskimi aktivnosti želimo doseči zlasti zahtevne obiskovalce in tako pri njih kot ostalih s predstavitvijo raznolike ponudbe spodbuditi porabo pri obisku naše destinacije, pri tem pa se povezati tudi z nosilci produktov slovenskega turizma.

Aktivnosti projekta:
– promocija – digitalni mediji,
– promocija – tiskani mediji,
– lastne promocijske tiskovine.

Cilji projekta:
– skozi promocijo turistične ponudbe destinacije Laško prispevati k promociji slovenskega turizma na domačem in tujih trgih ter okrepiti imidž trajnostne turistične destinacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
– okrepiti promocijo, zlasti digitalno, turistične destinacije Laško na domačem trgu in izbranih tujih trgih,
– v turistično destinacijo Laško privabiti nove, zahtevne domače turiste in turiste iz tujine,
– okrepiti sodelovanje z nosilci produktov slovenskega turizma.

Pričakovani učinki projekta:
– Z okrepljeno strateško promocijo Slovenije na domačem in tujih trgih potencialnim gostom utrditi imidž Slovenije kot butične in trajnostne turistične destinacije,
– S predvidenim povečanjem vložka v promocijo destinacije Laško na domačem in prednostnih tujih trgih bomo zagotovili povečano število domačih in tujih sledilcev na naših digitalnih kanalih.
– Indikator, s katerim bomo merili učinek na področju prihoda zahtevnih turistov, bo povpraševanje in zanimanje turistov za produkte višje vrednosti. Ključni pokazatelj bo število obiskovalcev novih pristajalnih strani, ki bodo nastale v podporo področjem s produkti višje vrednosti.
– Z izvedbo skupnih promocijskih aktivnosti z nosilci produktov slovenskega turizma bomo okrepili oziroma nadgradili naše trenutno sodelovanje, ki je do sedaj potekalo v manjši meri.

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, so zagotovljena finančna sredstva na strani Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (STO).