Grad Tabor

Grad nad mestom, ki je bil nekoč upravni sedež gospostva in knežje sodišče, je verjetno stal že v 11. stoletju, v pisnih listinah pa je prvič omenjen leta 1270. Dolga leta je bil v lasti slavnih Celjskih grofov, ki naj bi ga uporabljali kot lovski dvorec. Ime Tabor je dobil v času turških vpadov, ko je s svojo utrjenostjo varoval prebivalce trga. Danes v njem nahaja restavracija z vrhunsko kulinariko.