Ribolov

Ribolov v potoku Gračnica

Ribolovna sezona: od 1. marca do 31. avgusta

Ribolovne ribe:

 • potočna postrv,
 • klen,
 • lipan (redkeje)

Dovoljeni načini ribolova: muharjenje.

Ribolovne dovolilnice: posebna dovolilnica za potok Gračnica; dovolilnica za muharjenje.

POZOR! Gračnica je izjemen ekosistem, ki ga varujemo s spoštovanjem ribolovnih pravil. Dovoljene vabe so umetne muhe (potopka, potezanka, suha muha) s stisnjeno zalustjo. Prepovedane vabe so blestivka in vodna kroglica ter vse vrste živih živali, živali ali surovine iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave, in vabe, ki vsebujejo strupene snovi.

 

Več informacij  

Ribolovna sezona: celo leto.

Ribolovne ribe:

 • sulec,
 • potočna postrv,
 • ščuka,
 • smuč,
 • som,
 • bolen,
 • linj,
 • podust,
 • platnica,
 • klen,
 • mrena,
 • ohra,
 • ogrica,
 • ploščič,
 • rdečeoka,
 • navadni ostriž,
 • pisanec,
 • zelenka,
 • krap,
 • amur,
 • babuška.

Dovoljeni načini ribolova: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.

Ribolovne dovolilnice: dovolilnica za ciprinide, dovolilnica za roparice, dovolilnica za sulca;

POZOR! Ribolov na sulca je dovoljen le v spremstvu člana RD Laško. Dovoljene so samo umetne vabe. Dovoljen dnevni ulov je 1 kom. V revirju Savinja je dovoljen ulov največ 5 kosov v sezoni. O uplenitvi sulca je treba takoj obvestiti Ribiško družino Laško.

Ribolovna sezona: med vikendi in prazniki od 1. aprila do 31. oktobra

Ribolovne ribe:

 • krap,
 • amur,
 • tolstolobik,
 • linj,
 • ploščič,
 • babuška,
 • klen,
 • zelenka,
 • rdečeoka,
 • ščuka,
 • smuč.

Dovoljeni način ribolova: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.

Ribolovne dovolilnice: posebna dovolilnica za ribnik Marof; dovolilnica za ciprinide, dovolilnica za roparice.

NAMIG: ob ribniku je Ribiški dom in restavracija, v kateri pripravljajo tudi ribe; posebnost je postrv na jurkloštrski način.